Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1 post 1 komentarz

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

patriota68 - "Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy"

Dlaczego światem rządzą Żydzi?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zastanawiam się, dlaczego twórcami systemów politycznych czy ekonomicznych są zwykle Żydzi. Dlaczego to właśnie Żydzi zajmują kluczowe stanowiska w polityce, gospodarce czy biznesie w większości państw świata z USA na czele.

Co więc sprawia, że na czele elit politycznych, ekonomicznych, intelektualnych stoją zwykle Żydzi? Odpowiedzi na to pytanie, udzielił rabin Abraham Heshel, który dowodzi, że wynika to z żydowskiego mesjanizmu, opartego na biblijnym uznaniu Żydów, jako narodu wybranego. Jego zdaniem -niereligijni Żydzi (zjawisko nowe – w zasadzie dopiero od XIX wieku na większą skalę) nie utracili wiary, że trzeba wpływać na świat. Wyrośli przecież w środowisku, w którym rozważania etyczne były zajęciem codziennym, jeśli nie codzienną obsesją. Stąd właśnie ich udział w różnych systemach politycznych czy ekonomicznych, które zaspokajają ich potrzebę misji wyniesioną z judaizmu, ale pozbawioną już jego zasad etycznych pochodzących od Boga. 

To może stanowić odpowiedź na to, dlaczego przedstawiciele tej mniejszości narodowej stanowią swoistą nadreprezentację wśród elity władzy politycznej i gospodarczej w niemal każdym państwie świata, prezentując nie tylko swój punkt widzenia, ale też i reprezentując swoje własne interesy, które inne narody mają uznawać za swoje. 

Tak, więc Żydzi od dziecka wychowywani są w duchu mesjanistycznego posłannictwa narodu wybranego. Dlatego właśnie w odróżnieniu od innych narodów, w każdym kraju gdzie żyją starają się stworzyć podwaliny państwa żydowskiego. To powodować musi i powoduje konflikty z innymi narodami. Te konflikty są tym bardziej silne im bardziej Żydzi postępują niezgodnie z zasadami etyki judaistycznej zawartej w Torze a bardziej są wierni nauczaniu Talmudu. 
 
W mojej ocenie najbardziej wpływową obecnie grupą niereligijnych Żydów są właśnie wyznawcy Talmudu. Działania tej grupy są szczególnie widoczne w rujnowaniu państw i gospodarek poszczególnych krajów - gdzie wszystko zostaje sprowadzone do roli towaru, którym można handlować. Nie podzielam wypowiedzi rabina A. Heshel, że niereligijni Żydzi to zjawisko nowe, gdyż jak historia pokazuje, jest to zjawisko tak stare jak sam Talmud.
 
Talmudyści- to grupa najbardziej wpływowych Żydów wychowana w duchu judaizmu rabinistycznego. Sami uważają siebie za prawowitych Żydów, których życiową misją jest kierowanie wszystkimi narodami świata w myśl przesłania „czyńcie sobie ziemię poddaną.”
 
Talmudyzm zawiera połączenie żydowskiego syjonizmu opartego na koncepcji przewodniej roli Żydów, jako narodu wybranego z bezwzględnym kultem pieniądza, który staje się celem ludzkiego działania.
Za prawowitego Żyda uznaje się wyłącznie bogatego i wpływowego Żyda. Pozostali to goje, którzy powinni Żydom służyć. Szczególną pogardę członkowie tej żydowskiej sekty kierują do ludzie biednych, co odnosi się także do żydowskiej biedoty.
 
Co więc warto zapamiętać i pokazuje historia, wyznawcy judaizmu rabinistycznego nie uznają biednych Żydów za Żydów właśnie. Talmudyści za najważniejszych ludzi w społeczeństwie uznają biznesmenów. 
Na czele tego odłamu judaizmu stoją rabini. Od samego początku to właśnie rabini byli w społeczeństwie żydowskim uznawani za najmądrzejszych i co ważne nietykalnych nauczycieli. W starożytnym Izraelu rabini należeli do najbardziej wpływowej i zamożnej żydowskiej elity.
 
Również i obecnie dla wyznawców Talmudu, rabini pozostali prawdziwymi nauczycielami, których należy szanować, słuchać oraz naśladować. Zobaczcie, więc czego uczą talmudyczni rabini swoich wyznawców!!!
 
 
 
 
 
Praktyczne zastosowanie Talmudyzm znalazł w neoliberalizmie. Mało, kto zdaje sobie sprawę z tego, że bezwzględne i antyspołeczne, neoliberalne reformy Balcerowicza są oparte właśnie na talmudystycznej wizji porządku świata!
 
Etyka talmudyzmu jest dokładnym przeciwieństwem etyki chrześcijańskiej. Nie ma tutaj ani miejsca na miłość bliźniego ani też na pomoc czy szacunek dla ludzi ubogich. Zamiast tego talmudyści starają się wprowadzić pozytywne znaczenie skrajnego egoizmu w życiu gospodarczym i społecznym, zastąpić etykę chrześcijańską, etyką sytuacyjną z pozytywnym znaczeniem wzorca Judasza- tj. człowieka sprzedajnego. 
 
Talmudyści promując w społeczeństwie bezwzględny kult pieniądza, cnotę skrajnego egoizmu, kult biznesu oraz pozytywny wizerunek wzorca Judasza za pomocą sprzedajnych "szabes- gojów", przejmują bezgraniczną kontrolę nad poszczególnymi narodami.
 
To, że nagle wszystko, co cenne stało się przedmiotem handlu oraz towarem zawdzięczamy właśnie Talmudystów. Nie bez przypadku Talmudysta Milton Friedman, twórca neoliberalizmu był człowiekiem tak głupim, chciwym i bezwzględnym, że gdyby to było możliwe to sprywatyzowałby ludziom dostęp do powietrza. Dla ludzi tego pokroju, wszystko, z czego ludzie korzystają miało się stać źródłem zysku. Jego wierni naśladowcy doprowadzili do tego, że i zdrowie stało się towarem z tragicznymi skutkami dla coraz większej liczby pacjentów.
Myślę, że właśnie o wyznawcach Talmudyzmu pisali bardzo mądrzy ludzie z różnych krajów i z różnych epok. To, co zaskakuje to niezwykłe podobieństwa ich wypowiedzi. Z pewnością te niepoprawne poglądy zostaną przez Talmudystów uznane za antysemickie. 
 
Immanuel Kant (1724-1804), uważany za jednego z największych filozofów: „[Żydzi są] narodem lichwiarzy … oszukującym ludzi, wśród których znaleźli. Zdawałoby się trudnym do pojęcia, iż może istnieć naród składający się z samych kupców, którzy wciskając się pomiędzy inne narody, nie myśli o pozyskiwaniu wśród nich czci obywatelskiej, ale jedynie jak dany naród nieżydowski obłupić, wyzyskać a nie stracić nic z pozyskanych praw obywatelskich”
 
Johann Gottlieb Fichte(1762-1814), jeden z trzech wielkich filozofów niemieckiego klasycznego idealizmu: „Prawie we wszystkich krajach europejskich rozszerza się potężne wrogie państwo, które wojuje stale z innymi państwami i uciska okrutnie obywateli. Państwem tym jest żydostwo”,

Mel Gibson(ur. 1956), aktor i reżyser m.in. filmu Pasja. „Żydzi są odpowiedzialni za wszystkie wojny na tym świecie!”
 
Marcin Luter(1483-1546), Nie my uciskamy Żydów, jeno Żydzi nas w naszym własnym kraju uciskają, my w pocie czoła pracujemy, a oni spokojnie owoc naszej pracy kradną. Żydzi wymyślają nam od gojów, życzą nam w swych szkołach i modlitwach nieszczęścia i rabują nasze pieniądze i dobra lichwą. Nie wierz lisowi na zielonej łące, nie wierz Żydowi, gdy przysięga. Żyd jest przekonany, że jemu wolno przysięgi nie dotrzymać, tak uczy Talmud”

Johann Wolfgang von Goethe (niemiecki pisarz, 1749-1832 r.): "Oni mają wiarę, która błogosławi okradanie przez nich obcych. Lud Izraela nigdy nie wyróżniał się wielką godnością, za co tysiące razy był karcony przez swoich przywódców, sędziów, starszyznę i proroków, posiadając niewiele cnót był on obarczony wieloma wadami, niespotykanymi u innych narodów." 
 
Fryderyk II Wielki (król Prus, 1712-1786 r.): Nic tak nie rujnuje handlowców, jak ten niedozwolony przychód na korzyść żydów."
 
Thomas Jefferson (trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych, 1743-1826 r.), "Rozsiani wszędzie, tworzą oni (żydzi) naród, który jest obcy dla tej ziemi, w której znajdują miejsce osiedlenia."
Mobuchum Okuma (japoński naukowiec, książę, XIX-XX w.): "Żydzi w całym świecie niszczą patriotyzm i zdrowe podstawy państwa."
 
Strabon(grecki filozof, historyk, geograf, 64-63 r. pne): „Wątpliwe, czy na całej ziemi znajdzie się takie miejsce, gdzie nie rządziliby żydzi... Żydowskie plemię potrafiło już przeniknąć do wszystkich państw i nie jest łatwo znaleźć miejsce we wszechświecie, które to plemię nie zajęłoby i nie podporządkowało swojej władzy."
 
Henry Ford(1920-1921 r.): Dziedziną, która zatrudnia większy procent Żydów, niż członków jakiejkolwiek innej rasy, jest handel, – robienie interesów. Żyd może zbierać szmaty i sprzedawać je, ale zawsze handluje. Od handlu starzyzną do rządzenia międzynarodowym handlem i finansami Żyd wykazuje najwyższe uzdolnienie do handlu. Bardziej, niż jakakolwiek inna rasa na świecie żywi on odrazę do pracy w przemyśle, równoważąc tę odrazę jednakowo wyraźną zdolnością do handlu.Druga dążność, która przetrwała i która posiada tę korzystną stronę, że maskuje władze, jaką osiągnęli Żydzi, pochodzi z tego samego źródła, co i weksle „na okaziciela”; pozwala ona mianowicie, aby przedsiębiorstwo, opanowane przez kapitał żydowski figurowało pod nazwą, która niczym nie zdradza udziału w nim Żydów. Nawet w czasach obecnych Żydzi nie ciągną zysków z Żydów, lecz z tych narodów, wśród których przebywają. Żydzi są pierwsi, gdy idzie o zakładanie domów handlowych zagranicą. 
 
Wacław Sobieski: Tam ich ojczyzna, gdzie im dobrze. Niech się państwo rozsypie w gruzy, oni wyjdą z tego kraju, byleby tylko uciułane skarby z niego wynieść. 
 
No i te skarby wynieśli. Żydowski bank Goldman Sachs i inne banki się wzbogaciły na tym, że państwa na skutek kryzysu gospodarczego się maksymalnie zadłużyły. 
 
Tak wygląda prawda o działalności tego żydowskiego banku, który jest jednym z głównych sprawców globalnego kryzysu finansowego.
 
 
Nie mam, co tego żadnej wątpliwości, że strategia działania banku Goldman Sachs opiera się na przykazaniach Talmudu. To właśnie ten bank doprowadził USA do stanu katastrofalnego zadłużenia.
W zadłużonych przez bankierów krajach doprowadzono do przejęcia przez globalny kapitał z żydowskim na czele, najbardziej dochodowych firm. Jednym słowem żydowscy współcześni lichwiarze przejęli bogactwa innych narodów, doprowadzając miliony ludzi do bezrobocia, powstania armii pracujących biedaków, dominacji śmieciowych umów w których to Polska stała się europejskim liderem, oraz coraz większej biedy.
 
 
 
 
 
 
Żyd Natan Birnbaum, jeden z głównych twórców syjonizmu, „Judische Zeitung", 1915: "Nie pojmujemy, dlaczego Polacy mieliby mieć więcej prawa do tego, aby żądać spolszczenia naszych żydowskich mas, aniżeli my może zżydzenia mniejszości polskich w miastach, w których większością są Żydzi? My nie chcemy wyrzec się własnego istnienia. Nie! Tu jesteśmy i będziemy!" 
 
Sebastian Klonowicz (1551-1602) - sędzia w Lublinie d/s żydowskich mówił: "Żyd lichwa ciąży wielkim miastom, dziwnemu siły dobija się podług zysku. Przedaje wszystko, handluje woda, handluje powietrzem, handluje pokojem, frymarczy przedajnym prawem. A wszędzie, gdzie się handlem wciśnie przymili się panującym, aby zarzucić sieci zwykłego sobie obłowu"... 
 
Kiedy obecnie patrzę na Polskę tak bardzo podobną do obrazu Polski za czasów Staszica czy Witosa to nie mam żadnych wątpliwości, że ten kraj za pomocą neoliberalnych reform Balcerowicza, stał się państwem żydowskim o talmudycznym charakterze. Neoliberalizm został stworzony po to, aby żydowskie elity władzy przejęły całkowitą kontrolę nad państwami, gospodarkami, czy mediami poszczególnych krajów- w tym także i Polski.
 
W sposób perfidny pozbawiono Polaków majątku narodowego, zamieniono zakłady pracy w specjalne strefy ekonomicznego wyzysku, gdzie ludzie pracują niczym niewolnicy ( goje). W gospodarce króluje wielki nieopodatkowany handel. W miejsce likwidowanych sklepów jak grzyby po deszczu powstają lichwiarskie firmy zwane para bankami, filie nowych banków oraz lombardy. Miliony ludzi wyjechało z tego kraju w poszukiwaniu pracy. Kolejne miliony pracują na umowach śmieciowych. Ponad 2 mln ludzi pozostaje bezrobotnymi.
 
Czy dlatego, że Żydzi nie znoszą przemysłu w tym kraju przemysł został niemal całkowicie zniszczony? Jeśli też są oni pierwsi w zakładaniu domów handlowych za granicą - czy to przypadek, że na zgliszczach zniszczonych zakładów przemysłowych powstają właśnie nieopodatkowane centra handlowe, gdzie ludzie niczym goje pracują na wysokie pensje zagranicznych właścicieli z żydowskim kapitałem na czele?  
 
Jak się okazuje żydowska młodzież od początku jest wychowywana w duchu nieufności, pogardy a czasem i nienawiści do innych narodów.
 
 
Jestem głęboko przekonany, że wrogość innych narodów wobec Żydów na przestrzeni różnych wieków wynikała nie tyle z wrogości do rasy czy całego narodu żydowskiego, ale z pasożytniczej i wrogiej działalności Żydów wychowywanych w kulturze talmudycznej w stosunku do narodów i państw, w których oni żyli. Od wieków największymi wrogami talmudystów byli: chrześcijanie, patrioci i ludzie rozumni.
 
 
Wincenty Witos: „ludzi rozumnych, szanujących swoją godność, Żydzi prześladują we wszelki możliwy sposób, starając się ich zohydzić w oczach innych”. Usuwają chłopów polskich z każdego dochodowego zajęcia, zmonopolizowali handel i dyktują wysokie ceny.
 
Stanisław Staszic: Według Staszica Żydzi nic nie tworzyli, pasożytowali na innych i prowadzili działalność przestępczą, niszczą Polskę i Polaków, przynosili nędze i zepsucie. Jego zdaniem Żydzi z zmonopolizowali handel, dzięki czemu niszczyli rodzący się polski przemysł, handel i rzemiosło, (co miało na celu zachowanie monopolu Żydów w tych dziedzinach). W opinii Stanisława Staszica, Żydzi mieli osłabiać i plugawić Polskę, czyniąc ją krajem żydowskim.

Talmudyści za pomocą sponsorowanych mediów manipulują ludźmi tak, aby grupy społeczne i zawodowe występowały przeciwko sobie a nie przeciwko talmudycznemu ukrytemu pasożytowi, który na nich żeruje. Żydowskie elity doskonale wiedzą, że najłatwiej rządzi się podzielonym społeczeństwem, dlatego nieustannie w obronie swoich interesów- podsycają konflikty społeczne!
 
Prof. L. Balcerowicz: zostawcie OFE, a zlikwidujcie przywileje emerytalne: 
 
 
 
Co gorsza do obrony emerytalnego biznesu, Balcerowicz chciał wykorzystać ludzi, o czym świadczy ten artykuł:
 
 Tutaj jednak możecie zobaczyć, na kim ten talmudyczny, przebiegły oszust - mieniący się obrońcą przyszłych emerytów, -chce oszczędzać w celu obrony biznesu emerytalnego!!!
 
 
Kiedy pojawiły się propozycje wprowadzenia emerytury obywatelskiej - taka była reakcja żydowskiego lobby:
 
 
Ta wypowiedź doskonale odzwierciedla to, że nie jest tylko moim wymysłem, że media w Polsce prezentują nie tyle polski, co po prostu punkt widzenia najbardziej wpływowej grupy Żydów.
 
Adrien Arcano: (kanadyjski lider polityczny): „Poprzez swoje żydowskie agencje informacyjne zatruwają wasze umysły i sprawiają, ze widzicie świat, nie takim, jakim jest, ale takim, jakim oni chcą, abyście go widzieli.
 
Na portalu Polskich Żydów można przeczytać, że kultura żydowska ponownie zaczęła się rozwijać od 1990 roku. Nie można ukrywać, że częścią tej kultura jest kultura talmudyczna. Czy to, więc przypadek, że największe problemy polscy lokatorzy mają z kamienicznikami w miastach, gdzie istnieją najlepiej zorganizowane gminy żydowskie? Mam tutaj na myśli Warszawę , Poznań, Kraków. Czy to przypadek, że w celu przejęcia mienia, nowi właściciele "odzyskanych" kamienic, postępują z starymi lokatorami dosłownie tak, jak w Talmudzie napisane? 
 
 
 
 
Sposób traktowania lokatorów ma ścisły związek z żydowskimi żądaniami zwrotu majątku nieruchomości należącymi przed wojną do Żydów w Polsce.
 
 
 
 
Wyznawcy judaizmu rabinistycznego za pomocą komunizmu próbowali wykorzenić religię chrześcijańską. Kiedy to się nie udało, wymyślili lepszy sposób w postaci neoliberalizmu, który polega na promowaniu kultu pieniądza i cnoty skrajnego egoizmu w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym. Nawet w naukach ekonomicznych sprowadzono człowieka do roli człowieka interesownego (homo oeconomicus) Odpowiednikiem człowieka interesownego w społeczeństwie jest właśnie konsument.
 
W zasadzie cała propaganda medialna skierowana jest na to, aby zrobić z każdego człowieka idealnego konsumenta, na którym będą zarabiać właściciele galerii handlowych, kosztem zatrudnionych tam pracowników. I tak jak za czasów Jezusa, wyznawcy Judaizmu rabinistycznego rękami rzymian przybili Syna Bożego do krzyża, tak teraz rękami często nieświadomych konsumentów, zmuszają pracowników do niewolniczej i często morderczej pracy
 
Co gorsza niektórzy katoliccy hierarchowie zamiast uczyć w Kościołach Katolickiej Nauki Społecznej to biorą udział w otwarciu nowych galerii handlowych. Zobaczcie, więc, w jakich warunkach pracują ludzie zatrudnieni w galeriach handlowych i jakie są skutki tej działalności!!! 
 
 
 
 
 
Jako patriocie marzy mi się dzień, w którym ludzie korzystający z galerii handlowych zadadzą sobie pytanie- czy ta galeria płaci w Polsce podatki i czy działają tutaj związki zawodowe!!!
 
Często spotykam się z opinią, że Polską rządzi żydokomuna. W mojej ocenie obecnie Polską nie rządzi już żydokomuna, lecz żydo-neoliberałowie przy pomocy sprzedajnych elit władzy politycznej. Żydowscy neoliberałowie to są właśnie współcześni Talmudyści, którzy najlepiej wiedzą jak oszukać, okraść i wyzyskać innych ludzi, którzy nie są wyznawcami religii pieniądza, którą ta sekta wyznaje.
 
Nie mam, co tego żadnej wątpliwości, że obecnie Polska jest żydowskim państwem o talmudystycznym rodowodzie, którym rządzi religia pieniądza z współczesnymi synagogami w postaci handlowych świątyń. O ironio- jakże bardzo ta Polska jest podobna do obrazu Polski widzianego oczami Stanisława Staszica!!! 
 
Ten, kto sądzi, iż władza Żydów nad innymi narodami jest tylko teorią spiskową, pozostaje w wielkim błędzie. Oskarżenie o szerzenie antysemityzmu ma zapewnić wszystkim Żydom możliwość prowadzenia bezkarnej działalności, wszędzie tam gdzie żyją i prowadzą swoje interesy.                                 
 
 
 
 
 
 

KOMENTARZE

 • Patrząc na szczęśliwe twarze...
  ludzi w galeriach handlowych, można z całą pewnością stwierdzic, że ci ludzi nigdy nie zadają sobie pytania o to czy płaci ona podatki. A nawet jak sobie już może kiedyś takie pytanie zadają, to z całą pewnością stwierdzą, że za to szczęscie które ich tam spotyka, to te galerie powinny byc zwolnione z podatku.
 • @
  ..trzeba sobie jasno powiedzieć, że tzw. Żydzi to nie jest naród wybrany, to organizacja cwaniaków, która łupi biednych, aby nafutrować bogatych...to jest przyczyną biedy w Polsce..pozdrawiam niepoprawnie
 • @Aleksy Stachanow 20:37:05
  Masz rację jestem człowiekiem dociekliwym i starałem się z tych różnych jak to nazwałeś - "ściągawek" stworzyć jedną logiczną całość. Czy mi się to jednak udało, to już ocenią sami czytelnicy.
 • ---------- ZNAKOMITY tekst --- ale mam ale
  ----albo jest się Patriotą albo WATYKAŃCZYKIEM tzn.katolikiem -jedno wyklucza drugie !!

  ---żydzi przejęli kościół , który zresztą jak TALMUDZIŚCI , ssie Polskę od 966r -INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY Narodu -NAKAZUJE !!! powrócić do SŁOWIAŃSKICH korzeni ! CELEM oddzielenia się od żmijowatego plemienia / kwestię wiary POZOSTAWIĆ w intymnej sferze /

  ŻYDOSKI KONKORDAT - NATYCHMIAST !!! trzeba zerwać aby odebrać możliwość dalszego manipulowania Narodem - został on podpisany nielegalnie przez KATOLICZKĘ ! ŻYDÓWKĘ Suchocką wespółzespół z żydoskimi biskupami i żydoskim szefostwem watykańskim !!

  -TRZEBA DOKONAĆ WYBORU !! albo Polak albo watykańczyk innej opcji NIE MA !!! żydoska religia od zarania tożsama jest z żydoskim narodem ! --nasza katolicka NARZUCONA !! doprowadziła Polaków do podwójnej moralności / całkowitego rozchwiania wartości POLSKICH SŁOWIAŃSKICH !!! --nie uważam aby nasz polski katolicyzm przyniósł cokolwiek dobrego ! Polakowi ! NIE ZNAM TAKIEGO PRZYPADKU !!

  ----dobry katolik od zawsze pozostawał i pozostaje li tylko w sferze werbalnej !!-------POLAK Polakowi wilkiem !!! to jest osiągnięcie polskiego katolicyzmu -- i jeszcze STRACH !! który odebrał bitnemu ongiś narodowi wolę walki i UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO MYŚLENIA
 • @
  "Dlaczego światem rządzą Żydzi?"

  Odpowiedz może w pierwszej chwili banalna jednak nie do końca.

  BO INNYM RZĄDZIĆ SIĘ NIE CHCE!
 • @ninanonimowa 21:54:37
  --- ZAPOMNIAŁAM DODAĆ !! bankierem Watykanu -jest ROTHSCHILD
 • @patriota68 21:54:11
  Abstrahując od oczywistej mowy nienawiści, kłamstw, i głupoty "ninanonimowej", Żydzi są również jedyną rasą ludzi na ziemi, która uznała siebie za "wybraną" (co czyni ich wg definicji rzeczywistymi rasistami). Do tego, jako jedyni ludzie na ziemi, wypracowali gigantyczną ilość teorii, które mają za zadanie zmusić Gojów do myślenia, że Zydzi są osobnikami "wybranymi" w stopniu nieomylnego boga, lub bogów, dla których raj jest tutaj na ziemi zapewniony (kabbalizm). Dlatego też każde ich "dzieło naukowe" kończy się konkluzją, że "Bóg nie istnieje", Kościół i religia to "opium ludzkości", "Goj jest genetycznie usprawnionym zwierzęciem", a do tego "Goje rodzą się tylko po to, aby nam (Żydom) służyć". (Tego rodzaju "prace naukowe" były palone przez Nazistów, o których Żydzi mówią , że "palili książki", ale nie mówią które książki palili.)
  Te żydowskie fantazje i zboczenia umysłowe można by tolerować, gdyby nie fakt, że Żydzi opracowali i stosują(!) rownież metody likwidacji PRZYSZŁEJ lub DOMNIEMANEJ opozycji mordując swoich "wrogów z założenia" w nieludzki sposób (Chrystus, gilotyna, "narodowa kąpiel" (http://en.wikipedia.org/wiki/Drownings_at_Nantes), NKVD, UB, http://zdzich.neon24.pl/post/24415,nieludzkie-bestialstwo, Iraq, itp). W łagodnych przypadkach, zniewalają Gojów ekonomicznie. Podatki! Odsetki!
  Stosując te wszystkie nikczemności na międzynarodwą skalę, pytają: "Dlaczego Goje nas nienawidzą?", co, oczywiście jest sarkastycznym pytaniem, gdyż NIKT nie nienawidzi Żydów za to, że są Żydami; tylko za to co czynią!

  Jest mała grupa Żydów, która to rozumie. Nazywają się Neturei Karta (http://www.nkusa.org).
 • @ninanonimowa 21:54:37
  Zaskoczę Panią - winna Pani raczej mówić o Lechitach, a nie Polakach.

  Polska to marzenie Piastów o wybiciu się ponad Lechitami.
 • Dlaczego żydzi rządzą?
  Bo cóż im pozostało? Przecież nie potrafią rozpoznać Boga... Dlatego są tak zdeterminowani dla władzy sprawowanej "tu i teraz"....
 • --------nie polski to PROBLEM --historia żydów
  ----SKUPMY się na SOBIE !!!!!!!!! na własnej WYMAZANEJ historii !!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=zoIqZWLC128#t=242

  http://www.youtube.com/watch?v=H6_uj9ksArM
 • @ninanonimowa 09:27:07
  Liderami OBURZONYCH sa Żydzi. Dawny KOR.
  Nie dziwie sie, ze pani ich poleca.
 • Prawda
  Włożyłeś ogrom pracy w napisanie tego postu - to budujące, że są ludzie tacy jak Ty, którym chce się chcieć !
  Zgadzam się z większością tego, co napisałeś.Żydzi rządza światem poprzez kapitał i kto taką teorię nazywa spiskową jest chyba ślepy i głuchy. Żyjemy w czasach łatwego dosępu do informacji, kto nie chce wiedzieć ten nie wie.
  Niestety w wysysaniu pieniędzy z Polaków nie są osamotnieni - dzielnie wtóruje im KK
 • @Kama71 21:19:51
  To ile pieniędzy KK wyssał od Ciebie i jak to zrobił?
 • Kto naprawdę rządzi Polską?
  http://www.youtube.com/watch?v=_ShOJ8HZoN4

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY